• พิมพ์
1.Assistant Marketing Manager

Job Responsibility:

 • Manage Brand communications with both trade and target consumers.
 • Develop Graphic Artwork such as Advertising, Advertorial, Catalogue, Brochure and Leaflet.
 • Media Communications and quality control for Advertising, Advertorial and New Product update.
 • Manage & develop POP materials and display support for target channels.
 • Coordinate all related marketing events and activities.

Qualifications:

 • Male or Female, age between 25 - 32 years
 • Bachelor's Degree of Business Administration Major in Marketing or International Business
 • Have experience 2 - 5 years in planning
 • Well organization person, can work under pressure of time line service mind, project management concept have a management skill and supervisor skill.
 • Good command of both spoken & written English.
 • Have own transportation

 


2.Accounting officer

Responsibilities:

 • Responsible for all aspects of management and financial accounting.
 • Preparing timely, accurate and complete financial information for both internal and external customers.
 • Perform collection statement/aging report/collection report for review and credit control monitoring.
 •  
 • Compliance with statutory and tax requirements.
 • Responsible for credit control and treasury functions.
 • Involving in ad-hoc project as required.

Qualifications:

 • Bachelor's Degree or higher in Accounting or Finance.
 • Background in Finance and Accounting with a minimum of 2-3 years’ experience
 • Experienced in managing Account Receivables and collection process are needed.
 • Other prior experience that will be a strong advantage includes tax, credit control and finance
 • Good command spoken and written English.
 • Skilled in using Autoflight program would be advantage.
 • Computer literacy in MS Office

 


3.Sale & Marketing admin Officer


Responsibilities:

 • ดูแล และประสานงานระหว่างsaleกับลูกค้า
 • แผนการจัดส่งสินค้า สำหรับลูกค้าทั่วไป
 • จัดทำเอกสารต่าง ๆ ภายในแผนกsale
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • Respond to incoming customer inquires such as prepare quotation and product or any information required by customer.
 • Prepare and control all sales documentation such as create new customer profile, updated customer database.
 • Create report
 • Maintain strong working relationship and communication between customers and internal partners including sub contractor.
 • Support sales administration works; prepare document for all sales expenses, Transportation arrangement for sales people.
 • Support Marketing activities: mailing campaign, mailing out
 • Updating of technical documentation file
 • Arrange customer /dealer seminar

Qualifications:

 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการขาย และการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาด อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ในการ projector หรืออุปกรณ์it  มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • A few years’ prior experiences in sales support function.
 • Bachelor's Degree in Business Administration, Marketing, Art or other related fields
 • Good interpersonal and negotiation skills, service oriented and fast learning.
 • Skilled in using MS Office, Word, Excel and PowerPoint
 • Good in written and spoken English would be an advantage.

 


4.Event marketing officer
Responsibilities:

- To Co-ordinate with landlord, exhibitor, supplier, contractor, organizer, agency and other departments.
- To prepare all documents, Floor plan, materials for exhibitors.
- To report sales, income, expense and problems of each event"
- To report the details of competitor's event (media, floor plan, sales promotion, pros and cons)

Qualifications:

- Male / Age is not over 28 years old
- Bachelors degree in Marketing or related field
- Experience in Event or Special Activities
- Able to perform and work under pressure and team player
- Computer literate with MS Office. Photoshop and lllustrator a plus
- Able to work late nights and weekends

 


5. Sales Executive

Responsibilities:

 • To visit customers to get the new models and control schedule for part approval.
 • Received P/O & Forecast from customer, Try to achieve the target of sales team.
 • Review forecast and business trend of part by category for increase the profit and market expansion.
 • To support customer’s requirements and co-ordinate between internal and external.

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or higher in Business Administration, Marketing or other relevant fields.
 • At least 1 years experience in Sales/Marketing for Projector and it business background is preferable.
 • Possess own vehicle.
 • Negotiation skills, problem solving skills, and self-motivated.
 • Excellent in English communication.
 • Computer literacy such as Microsoft Office, Internet, etc.

 


6.Assistant Product Manager

Key Responsibilities:

• Assist the Product Manager as being assigned

• Plan and manage marketing activities

• Develop new products

• Manage the stock to be suitable with sales volume

• Manage the sales volume as assigned to achieve the sales target

• Control and manage marketing activities budget

• Develop the product to the market

Qualifications:

• Bachelor’s Degree in Business Administration or related field (Master Degree would be advantage)

• 2 years experience or more in Marketing

• Good command of English

 


7.พนักงานธุรการ
รายละเอียดของงาน :

 • จัดเก็บเอกสาร
 • ติดต่องานราชการ
 • พิมพ์เอกสารทั่วไป
 • และงานอื่นๆทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 2. วุฒิ ปวช-ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 4. มีความขยันและอดทนในการทำงาน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย